Изменения в расписании на пятницу 24 января

 

 

15

22

28

29

35

0

 

 

 

 

 

1

Математика                       206

-

Практикум по СДУиН      303

-

РВА ПО 103/ Иностр.яз. 403

2

Математика                       206

-

Практикум по СДУиН     

-

РВА ПО  / Иностр.яз.Шм.

3

Математика

ООВР                                  306

Психология                       210

Практикум по ХОМ        102

Докум. обеспеч. управл.   304

4

Биология                            410

ООВР

Психология

Практикум по ХОМ     

Докум. обеспеч. управл.   

5

Физика                                304

ТиМОД кл. руководителя 213

Физкультура   

Практикум по СДУиН      303

Педагогика                         306

6

Физика                                304

ТиМОД кл. руководителя  

Физкультура   

Практикум по СДУиН     

Педагогика

7

Русский язык                     301

ТиМОД кл. руководителя  

ТООО в разн.возр.гр.      413 

Психология                       210

Физкультура

8

-

Русский язык                     301

ТООО в разн.возр. гр.

Психология

Физкультура

 

 

 

 

 

 

 

 

39

0

 

1

История                            212

2

История                           

3

ТООО в разн.возр.гр.          413

4

История                            212

5

Психология общения      210

6

Психология общения       

7

ТиМОО ПВДДДВ           102

8

ТиМОО ПВДДДВ